Politika

Politika ve světě


Baví vás politika, nebo jde politika úplnÄ› mimo vás? Protože opravdu hodnÄ› lidí se zajímá o politiku, ale zase je také tady druhá skupina lidí, kterým vůbec politika absolutnÄ› nic neříká. Já se musím pÅ™iznat, že mÄ› dříve také politika nechávala úplnÄ› chladnou, protože mÄ› politika vůbec nezajímala, jenomže pozdÄ›ji, jak jsem rostla a dospívala jsem a poslouchala jsem vÅ¡ude dokola, jak je politika hrozná a oÅ¡klivá a jak je to vÅ¡echno nespravedlivé, tak jsem zaÄala toužit po tom, abych se také dozvÄ›dÄ›la pravdu. VždyÅ¥ pÅ™ece politika nemůže být tak hrozná, jak opravdu tvrdí vÅ¡ichni.

Někdy je politika nesouhlasná.

A vážnÄ› jsem ve svém okolí nemÄ›la nikoho, který by si politiky cenil a který by si politiky vážil. Tak jsem si Å™ekla, co je asi na tom Å¡patného anebo co je na politice tak moc zajímavého, že to každý má chuÅ¥ Å™eÅ¡it, proto jsem si radÄ›ji sedla k poÄítaÄi a vyhledala jsem si různé informace o politice. No upřímnÄ›, byla jsem docela pÅ™ekvapená, co tam na mÄ› vyjelo, protože jsem byla docela zmatená z toho, že na každé webové stránce se psalo o politice nÄ›co úplnÄ› jiného. Byla jsem z toho taková rozladÄ›ná, že jsem si Å™ekla, že politika asi nebude nic moc extra a nebude to nic dobrého.

Co říkáte na politiku?

Tak nakonec jsem se jeÅ¡tÄ› radÄ›ji zeptala své maminky, co si myslí o politice? Moje maminka byla docela vyplaÅ¡ená a taková vyjevená, proÄ zrovna já se zajímám o politiku. Mamince jsem vysvÄ›tlila důvod toho, proÄ bych chtÄ›la vÄ›dÄ›t více informací o politice. PÅ™eci už nejsem dítÄ› a také bych chtÄ›la nÄ›co vÄ›dÄ›t o svém státu a také, co se kolem dÄ›je, bylo mi sice jenom tÅ™ináct let, ale už mÄ› to docela zajímalo. Možná bych mÄ›la jeÅ¡tÄ› zůstat u toho, abych si hrála s panenkami, protože když jsem se dozvÄ›dÄ›la, že politika je takový guláš, tak jsem radÅ¡i byla zticha a už jsem se dále o to nezajímala. NÄ›kdy mi politika nyní jednoduÅ¡e pochuti.