Politika

Na rozhodování máme politiky


Mají-li státy normálnÄ› fungovat, není možné, aby si každý jejich obÄan nebo zde se vyskytující cizinec dÄ›lal cokoliv, co se mu zlíbí. To by nikdy nevedlo k niÄemu dobrému. Aby stát fungoval jako dokonalé soukolí, musí tu být vždy nÄ›kdo, kdo má autoritu a kdo rozhoduje o tom, co a jak se tu bude dít. A ti ostatní se musí prostÄ› i ve svém zájmu i v zájmu celku podřídit.

Těmi, kdo v dnešních státech vládnou a rozhodují o všem zásadním, jsou politici. Ti jsou tu jednak od toho, aby nastavovali pravidla pro život v jimi spravované zemi, a jednak proto, aby tuto reprezentovali a zastupovali v mezinárodním měřítku.

Vladimir Putin

Aby stát fungoval dokonale, jsou mu pochopitelnÄ› zapotÅ™ebí dobří politici. Moudří a Äestní vladaÅ™i, kteří vidí daleko dopÅ™edu a mají zodpovÄ›dnost a Äest. I ti pochopitelnÄ› mohou nÄ›kdy dÄ›lat chyby, ale v zásadÄ› se dá říci, že je jejich vládnutí moudré a blahu národa sloužící.

Jenže když se rozhlédneme kolem sebe a zaposloucháme se do toho, co si lidé říkají, musíme nabýt dojmu, že jsme pod nadvládou kdekoho, jenom ne dokonalých politiků. Lid si stěžuje, zoufá si, nadává. A to znamená, že tu není něco v pořádku. A dlužno podotknout, že ono tu leccos doopravdy v pořádku není. Kolikrát se nám dostanou ke kormidlu lidé, kteří by se do vlády nikdy neměli dostat, a kolikrát se i ti dobří zparchantí, jakmile dostanou svůj díl moci. A to se pak podepisuje i na kvalitě života lidí, i na stavu země jako celku.

Donald Trump

A proÄ si mnohdy tak Å¡patnÄ› volíme své zástupce? Je to prosté. Jsme už dlouho v zaÄarovaném kruhu – zvolíme si nÄ›koho, u koho se pak ukáže, že není hoden, tento nám ztrpÄuje život, a tak už ho příštÄ› nezvolíme a vybereme si nÄ›koho, kdo také zklame.  Čím více takto chybujeme, tím jsme z politiky otrávenÄ›jší. A Äím jsme znechucenÄ›jší, tím podezřívavÄ›ji se díváme na vÅ¡echny kandidáty, z nichž si máme vybírat. A když na nÄ› hledíme už pÅ™edem s despektem, ti dobří to vzdají. A nám nezbývá než si vybrat nanejvýš nejmenší zlo, které nás pak zklame. A tak pořád dokola. Do doby, než nám bude vládnout jenom lidský odpad, protože už do toho nikdo sluÅ¡ný ve svém vlastním zájmu nepůjde.