Bydlení

Hezký domov v pronajatém bytě


Část lidí žije i celý život v pronajaté nemovitosti. V pronájmech jasnÄ› vedou byty, kde bydlí nejvÄ›tší poÄet lidí. Jenže problém je, že v naprosté vÄ›tÅ¡inu případů jde o starší zástavbu, kde rekonstrukce jeÅ¡tÄ› z původní podoby neprobÄ›hla, a nebo od ní uplynula spousta let. Sžít se s bytem který neodpovídá vaÅ¡im pÅ™edstavám po technické i designové stránce není vždy jednoduché, a lidé tak hledají možnosti jak si nájemní bydlení co nejvíce zútulnit. Jsou byty kde to půjde snadno, ale jsou také byty, kde by nájemník nejradÄ›ji vÅ¡echno zboural a pÅ™edÄ›lal. Jenže právÄ› to, že nemovitost není naÅ¡e, nás znaÄnÄ› limituje.

londýnské byty

V nájemní smlouvÄ› mají vÄ›tÅ¡inou majitelé nemovitostí zakotveno, že je zakázáno v bytÄ› Äi domÄ› provádÄ›t jakékoliv stavební práce. Velmi Äasto se setkáváme s případy kdy si nájemník nemůže ani zatlouct hÅ™ebík do stÄ›ny. V takovém případÄ› by se majitel bytu mohl postarat o to aby to u nÄ›j nÄ›jak vypadalo a nájemník se nemusel stydÄ›t za to kde bydlí. Jenže nemovitostí k bydlení je málo, a tak si nemovitosti ve Å¡patném technickém stavu pronajímají lidé i když jim nevyhovuje.

výmalba bytu

Co dělat?
Pokud bydlíte v opravdu starém bytÄ›, kde si pomalu nemůžete ani dát kvÄ›tiny na stůl, budete muset nejprve zajít za majitelem bytu, zda není nÄ›co co by vám povolil. Případný souhlas je potÅ™eba mít v písemné formÄ›. Bez souhlasu se do vÄ›tších úprav nepouÅ¡tÄ›jte – protože by po vás majitel mohl chtít uvést nemovitost do původního stavu, byÅ¥ byste cenu jeho bytu zvýšili. Nejlepší je si alespoň donést vlastní nábytek a vymalovat, což ale opÄ›t ne každý majitel povolí. Pak jsou na Å™adÄ› hezké závÄ›sy a záclony, bytové doplňky a tÅ™eba i koberce. Jestli si nevíte rady, konzultujte váš problém s designérem, který vám poradí jaké zásahy by byly cenovÄ› dostupné a snadno proveditelné. Výsledkem může být útulnÄ›jší domov.